Kennismodel ontwikkeling
Mocht een thesaurus, of zoals SEC het liever formuleert - kennismodel - nog niet aanwezig zijn kan SEC deze voor uw organisatie ontwikkelen of aanschaffen.