Zoekmachine selectieproces begeleiden

SEC houdt continue de ontwikkelingen bij de grotere spelers scherp in het oog en heeft een goed inzicht van de sterke maar ook zwakke kanten van iedere leverancier.

De andere +/- 180 spelers in de markt worden minder intensief gevolgd maar SEC beschikt wel over een overzicht van de mogelijkheden e.d. van deze partijen. Ook implementaties gebruikmakend van software van deze leveranciers worden door SEC uitgevoerd.

Gebruikmakend van ervaring en de goede contacten met de diverse leveranciers is SEC er in geslaagd een overzicht te maken -en up-to-date te houden- waarin 25 toonaangevende leveranciers via 7 categorieën op 750 aspecten worden vergeleken. Andere marktpartijen worden voor u op verzoek aan dit overzicht toegevoegd.

Toolselectie