SearchEngineConsultancy
u bent in:  Home arrow Portfolio arrow GGZ Nederland / CasusConsult - Een kennisdelings facilitatieplatform voor de gezondheidszorg.
Laatste Nieuws
Zie ook
 
GGZ Nederland / CasusConsult - Een kennisdelings facilitatieplatform voor de gezondheidszorg. Afdrukken E-mail
Artikel index
GGZ Nederland / CasusConsult - Een kennisdelings facilitatieplatform voor de gezondheidszorg.
Forums
Case Based Reasoning
Bibliotheek
Case Based Learning
Sinds 1995 ontwikkelt project CasusConsult een kennissysteem ter bevordering van het proces van kennis delen waarmee agogisch werkers op de werkvloer betere feedback krijgen op hun handelen. Het werkterrein betreft de sectoren zorg en welzijn, meer specifiek de eerstelijns en gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg (GGZ) alsmede de jeugdhulpverlening en sociaal pedagogische zorg. Het kennissysteem wordt ontwikkeld vanuit vragen en oplossingen van de werkers. De grondgedachte is dat men beter gebruik maakt van in de sector aanwezige ervaring en kennis. Met deze kennis kunnen de werkers hun methodisch handelen (intercollegiaal) efficiënter toetsen en onderbouwen.

CasusConsult homepage
CasusConsult homepage
Om aan deze pluriforme lijst van eisen te voldoen heeft SEC een kennisdelingsfacilitatie website gemaakt, bestaande uit zes samenhangende onderdelen.

U kunt dit portaal zelf bezoeken door hier te klikken. 
 
(C) 2018 Search Expertise Centrum
Powered by L-Automation